Ürün Grupları > Astarlar >

Astarlar
 
Parex Primer 124
Parex Primer 124, gözenekli yüzeylere uygulanacak Parex harç sistemleri ve K10 Su Yalıtım malzemeleri öncesinde kullanılmaya yönelik teknolojik olarak geliştirilmiş…
Detay
 
Parex Primer Brüt
Akrilik kopolimer esaslı, etkili bir bağlayıcılık ve tutunma özelliğine sahip, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için astar malzemesidir.
Detay
 
Parex Primer EM
Akrilik kopolimer esaslı, etkili bir bağlayıcılık ve tutunma özelliğine sahip, tek bileşenli, emici yüzeyler için astar malzemesidir.
Detay
 
Parex Primer PG
Parex Primer PG, tek komponentli, renksiz, sararmayan bir astar malzemesidir. Özellikle, Parex poliüretan sararmaz son kat kaplamaların gözeneksiz alt katmanlara…
Detay
 
Parex Primer PM
Parex Primer PM, havadaki nemle kürlenen, tek bileşenli, düşük vizkositeli, poliüretan esaslı likit astar malzemesidir. Yüksek oranda katı madde içeren…
Detay
 
Parex Primer PS
Parex Primer PS, polisülfit macuna uygun reçine-solvent esaslı bir astardır.
Detay
 
Parex Primer PU
Parex Primer PU, iki komponentli, solvent içermeyen bir primerdir. Poliüretan esaslı ürünler için geliştirilmiştir. Kısa sürede kürlenir ve toksik madde…
Detay
 
Parex Primer PR
Akrilik kopolimer esasl›, etkili bir ba¤lay›c›l›k ve tutunma özelli¤ine sahip, tek bileflenli, emici yüzeyler için astar malzemesidir.
Detay